Müşteri odaklılık ve paydaş beklentilerini karşılama prensibine dayalı olarak kalite, maliyet ve süreç hedeflerine ulaşabilmektir.

 

Sürdürülebilir Dengeli Büyüme

Farklı sektörlerle çalışmak.

Ürün grubu çeşitliliğini genişletmek.

Mevcut müşteri cirosunu arttırmak.

Müşteri portföyünü genişletmek.

 

Kalite Maliyetlerimizi ve Süreçlerimizi Geliştirmek

Yalın üretim uygulama alanını genişletmek.

EFQM mükemmellik modelini uygulamak.

Öneri faaliyetlerinin geliştirilmesi.

Kalite maliyetlerinin iyileştirilmesi.

 

Paydaşlarımızın Beklentilerini Karşılamak

Hissedarlarımız için ciroyu ve kaliteyi arttırmak.

Müşteri memnuniyetini arttırmak.

Çalışan memnuniyetini arttırmak.

Tedarikçi memnuniyetini arttırmak.

Toplum algılamasını iyileştirmek.

 

Çevreyi Korumak

Yeni devreye alınan ürünlerde çevreye zarar vermemek.

Yeni oluşturulan proseslerde çevreye zarar vermemek.

Doğal kaynakların kullanımını azaltmak.